Arkeolojinin Sosyal Bilgilerdeki Yeri

ARKEOLOJİNİN SOSYAL BİLGİLERDEKİ YERİ

 • Arkeoloji özellikle sosyal bilgiler disiplininin ana temalarında tarihe yardımcı olma konusunda kullanılır.
 • Ülkemizdeki tarih öncesi yerleşim yerlerinin öğrencilere anlatımında kaynaklık eder.
 • Üretim ekonomisine nasıl ve hangi katmanlardan geçtiğini göstermektedir.
 • İnsanlığın çıkışıyla kültürel devrimini gösterir.
 • Dünyanın başka yöreleriyle, kültürleriyle olan bağını elde ettiği bulgularla insanlara sunar.
 • Müze eğitiminde kullanılacak materyaller sağlamada yardımcı olur.
 • Özellikle ilköğretimde yurdumuzda bulunan medeniyetler hakkında bilgi sunar.
 • Sosyal Bilgiler öğretiminin verildiği 14 yaş öncesi öğrencilere uygarlıkları soyutluktan çıkartarak somutlaştırma da yardımcı olur.
 • 6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler programında kazanımlar ve örnek etkinlikler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu gelişme, çocukların erken yaşlardan itibaren arkeolojiyle tanışmaları geçmişi kavramalarının daha çeşitli bilgi perspektiflerini görmelerini sağlayabileceğinin program geliştirenler tarafından fark edilmesi açısından olumlu sayılabilir.
 • Arkeoloji sayesinde çeşitli görsel materyallerden yararlanarak yerleşmeyi etkileyen faktörler tarihsel süreçte incelenir.
 • Bir Yaşam Bir Uygarlık konusu günlük yaşamla ilgili örneklerden yola çıkarak Anadolu medeniyetlerinin siyasi, sosyal ve ekonomik özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Arkeoloji 2005 yılında müfredata yoğun olarak girmiştir.
 • :
  • Yediiklim yayınları, Sosyal Bilgiler Öğretmenlik Alan bilgisi 2, ss.168
Paylaş
Araç çubuğu