Bilişsel Yaklaşım

Bilişsel yaklaşımcılar, bireylerin davranışlarını zihinsel süreçlerle açıklamaya çalışır. Bilişsel psikologlar, bireylerin çevresindeki durumları /olayları nasıl yorumladıklarıyla ilgilenirler. Bu bağlamda bilişsel yaklaşımcılar kişilik farklılıklarını da insanların bilgi işleme sürecindeki farklılıklardan kaynaklandığını belirtmişlerdir. Bilişsel bakış açısına göre düşünceler, hem yapılan davranışların nedenleri hem de aynı zamanda sonuçlarıdır. Bu durumda kişi gerçeğe subjektif bir şekilde yaklaşmış olur. İnsanı pasif bir varlık olarak değil, anlamlandıran aktif bir sistem olarak görürler.

  • : Editör: Doç. Dr. Şerife (Işık) Terzi(2013), Eğitim Psikolojisi, Ankara: Pegem Akademi
Paylaş
Araç çubuğu