Gelişimin İlk Yıllarının Önemi

Hiç bir canlı doğumundan sonra insan yavrusu kadar uzun bir süre bakım gerektirmez. Bu durum, insan yavrusunun ilk yıllarındaki bakım ve eğitimini son derece önemli kılar. İlk yıllarda hızlı bir gelişimin olması da bu önemi pekiştirir. Doğum öncesi dönemdeki bebek çok hızlı bir gelişme içindedir. Her ay yaklaşık 5 cm büyür. Bu hızlı büyüme, doğum sonrası ilk aylarda ve yıllarda da sürer. Çocuklar zihin gelişiminin üçte ikisini, sinir sistemi gelişiminin yaklaşık olarak beşte dördünü ilk beş yıl içinde tamamlar. Aynı şekilde, temel kişilik özellikleri de ilk beş yıl içinde oluşur. Bu nedenle ilk beş yıl içinde alınan eğitimin niteliği bireyin varolan potansiyel gücünü beyin hücreleri arasındaki bağlantılar nicel olarak büyük bir sıçrama yapar. hayatın ilk aylarında ve yıllarında gelişimin çok hızlı bir seyir göstermesi, öğretim hayatına azami derecede önem verilmesi gerekir. Bu amaçla, çocuklara mümkün olduğunca zengin uyaranlar sunulmalı ve gizil güçleri ortaya çıkarılarak geliştirilmelidir.

  • : Selçuk, Ziya (2012), Eğitim Psikolojisi, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
Paylaş
Araç çubuğu