Genelleme

Temel koşullama sürecinde, koşullu uyarıcı olarak ses, koşulsuz uyarıcı olarak da et kullanılmıştı. Ses ve et yeterince birlikte verilerek ete karşı yapılan tepki (salya), tek başına ses verildiğinde de oluşturulduktan sonra orijinal ses benzer farklı tonlardaki seslere de aynı tepki gösterilmektedir. Verilen ses tonu, koşullanan ses tonundan farklılaştığı ölçüde ise salyanın azaldığı gözlenmektedir.  Bu durumda, genellemenin meydana gelmesinde, verilen uyarıcının önceki koşullu uyarıcıya benzerliği önemlidir.

Pavlov’un genelleme kavramıyla, Thorndike’ın “Transferde Benzer Öğeler Teorisi” arasında benzerlikler olduğu dikkati çekmektedir. Her ikisinde de bir durumda gösterilecek tepki, daha önce benzer bir durumda gösterilen tepkilerdir.

  • : SENEMOĞLU, Nuray,(2018), Gelişim Öğrenme ve Öğretim, Ankara: Anı Yayıncılık
Paylaş
Araç çubuğu