Nicolaus Copernicus (Kopernik)

Nikolas Kopernik, 19 Şubat 1473tarihinde Polonya’nın “Torun” şehrinde doğdu. Annesi Barbara Watzenrode, Torun’un zengin ailelerinden birine mensuptu. Babasının soyadı olan “Copernicus” bakır madenleri ile bilinen bir kasaba olan Koppernigk‘ten gelmekteydi. (Batı dillerinde Copper: Bakır anlamına geliyor.)

Nikolas Kopernik’in Kilise’de Din Adamı Olması

1483 yılında, yani henüz Kopernik 10 yaşındayken babası vefat etti. Amcası Lucas Watzenrode, küçük Nikolas’a sahip çıktı ve onun iyi bir eğitim almasını sağladı. Nikolas Kopernik, okulu bitirip, genç bir yetişkin olduğunda, amcası bir Kilise’nin en yetkili adamlarından biri (Psikopos) olmuştu.

Amcası Lucas‘ın desteğiyle, Kopernik de kilisede rahip oldu ve ömrü boyunca bu mesleği icra etti. Zamanla yüksek rütbeli bir rahip olan Kopernik, araştırmalarını sürdürecek parasal kaynağı da bu sayede elde etti.

Kopernik’in Güneş Merkezli Evren Teorisi

Nikolas Kopernik’in en önemli buluşu, Günmerkezli Evren Teorisi‘dir. Bu teoride güneş evrenin merkezinde konumlanmış ve diğer gezegenler de onun etrafında dönmektedir.

Kopernik’ten Önceki Evren Algısı

Kopernik’in geliştirdiği bu modelden önce, Batlamyus‘un (Ptolemy) Dünya Merkezli Teorisi genel kabul görmekteydi. Yani tüm gezegenler dünyanın çevresinde döndüğü gibi, evrenin merkezinde de dünya vardı. Bu felsefenin temelleri Antik Çağ filozofu Aristoteles‘e kadar uzanmaktaydı.

Kopernik Teorisinin Temelleri

Kopernik esasına bakıldığında güneşin merkezde olduğunu iddia eden ilk kişi değildi. Sisamlı Aristarkus isimli bir filozof, M.Ö. 3. Yüzyıl‘da bu görüşü ilk öne süren kişi olmuştu. Yani iki farklı görüşün de temelleri Antik Yunandönemine dayanıyordu.

Kopernik’in Kitabı “Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine”

Kopernik, Güneş Sistemi hakkındaki teorisini güçlü bir şekilde ortaya koymak için bir kitap yazdı. Ancak kitabı 1532yılında bitirdiği halde, 1543 yılına kadar yayınlamadı. Bilim dünyasında aşağılanmaktan çekiniyor ve elindeki verilerden emin olmak istiyordu.

Günümüzde Astronomi Bilimi‘nin en önemli temeltaşı olarak kabul edilen bu kitap, kimse tarafından ciddiye alınmadı. Yalnızca 400 kişinin satın aldığı kitap, bazı insanlar tarafından matematiksel bir kurgu; yani gerçekdışı bir fantezi olarak kabul edildi. Kitabı ciddiye alan insan sayısı çok azdı.

Kopernik Devrimi Nedir?

Kopernik‘in hayatı boyunca, Batlamyus‘un dünya merkezli evren modeli kabul görmeye devam etti. Kopernik’in buluşunun etkisi ancak ölümünden yıllar sonra ortaya çıkmaya başladı.

Güneş merkezli evren modeli, yaygın olarak kabul görmeye başlayınca, bilim dünyasındaki uyanışa “Kopernik Devrimi” adı verildi. Nikolas Kopernik’in Teorisi, Modern Astronomi‘nin ilk adımı olarak kabul edilir.

Kopernik’in Dünyaya Vefatı

1542 yılı sonlarında, Nikolas Kopernikinme geçirdi ve felç oldu. 24 Mayıs 1543yılında 70 yaşındayken öldü.

Paylaş
Araç çubuğu