Öğrenme Güçlükleri

Ortalama ya da ortalamanın üzerinde zeka düzeyine sahip olduğu halde başarısız olan çocuklara okul ortamında sıklıkla rastlanır. Bu çocuklar zihinsel engelli olmadığı halde okuma, yazma, matematik, akıl yürütme ve dinleme gibi belirli alanlarda başarısızlık gösterirler. Belirli bir alan ya da bağlamda öğrenmeyi engelleyen bu tür bozukluklara öğrenme güçlüğü denilmektedir. Öğrenme güçlüğü belirli ve benzer özellikler gösteren tek bir grubu tanımlamaz; genel bir kavramdır ve spesifiktir. Öğrenme güçlüğü olan çocuklarda görülen başlıca özellikler şunlardır(Tarver ve Hallahan, 1976):

 1. Hiperaktiflik
 2. Algısal-motor bozukluklar
 3. Duygusal kararsızlık
 4. Genel koordinasyon eksiklikleri
 5. Dikkat bozuklukları
 6. Düşünmeden hareket etme
 7. Hafıza bozuklukları
 8. Belirli akademik problemler
 9. Konuşma ve duyma bozuklukları
 10. Nörolojik bozukluklar
 • : Selçuk, Ziya (2012), Eğitim Psikolojisi, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
Paylaş
Araç çubuğu