Öğretmenin Web Çantası 2: LearningApps ile İnteraktif (Etkileşimli) Oyunlar Oluşturun.

LearningApps, etkileşimli ögelerle eğitim ve öğretim süreçlerini desteklemek için yapılmış bir 2.0 Web uygulamasıdır.

Mevcut ögelere yeni içerikler eklenebilir, ya da kullanıcılar tarafından online yeni öge oluşturulabilir, gerekirse ögeler yeniden şekillendirilebilir.

Amaç tekrardan kullanılabilen ögelerin bir araya getirilmesi ve kamu oyunun hizmetine sunulmasıdır. Uygulama diye adlandırdığımız (İngilizcesi App) bu ögelerin aynı sebepten dolayı ne belli sabit bir çerçevesi bulunmakta, ne de somut bir pedagojik kalıp içine sokulmaktadır.

Paylaş
Araç çubuğu