Oral Dönem

Bu dönem 0-1 yaş arasındaki bebeklik dönemini kapsar. Oral dönemde temel haz kaynağı emmedir. Emme, pasif ve bağımlı bir davranıştır. Freud’a göre, anne ya da anne yerine geçen yetişkin tarafından çocuğun memeden erken kesilmesi, ya da aksine çok uzun emzirilmesi, onun bu döneme bağımlı olmasına neden olmaktadır. Emme ihtiyacı, daha sonraki yaşamında da sürmektedir. Örneğin; öğrencilerin sinirli ve gergin olduğunda tırnak yemeleri, Freud’a göre oral bağımlılık olarak tanımladığı durumun bir göstergesidir.

  • : SENEMOĞLU, Nuray (2012), Gelişim Öğrenme ve Öğretim, Ankara: Anı Yayıncılık
Paylaş
Araç çubuğu