Psikoanalitik Yaklaşım

Psikanalitik yaklaşım 19.yüzyılın sonları 20.yüzyılın başlarında Sigmund Freud tarafından öne sürülmüştür. Bireylerin davranışlarının altında yatan nedenleri bilinçaltı süreçlerle açıklamaya çalışır. Bilinç bizim farkında olduğumuz duygu ve düşüncelerimiz iken, bilinç dışı farkında olmadığımız duygu ve düşüncelerimizdir ve her istediğimiz zaman ulaşamayız. Psikanalitik yaklaşım, bu bilinç dışı süreçlere ulaşmaya çalışır. Bu bağlamda bireyin davranışında içgüdüler hakimdir.
Freud’a göre içgüdüler, varlığın daha önceki durumu yeniden oluşturmaya çalışan, yaşamdan gelen bir yönelimdir. Hepimiz doğuştan cinsellik ve saldırganlık güdüleriyle dünyaya gelmişizdir. Freud aynı zamanda çocukluk dönemindeki yaşantılarımızın ve çatışmalarımızın anlaşılmasının önemi üzerine durmuştur çünkü Freud kişiliği anlamaya çalışırken çocukluk dönemimizdeki yaşantılarımızın anlaşılması gerektiğini vurgular.

  • : Editör: Doç. Dr. Şerife (IŞIK) TERZİ(2013), Eğitim Psikolojisi, Ankara: Pegem Akademi
Paylaş
Araç çubuğu