Refleks

Refleks, doğuştan getirilebilen veya potansiyel olarak var olan ama olgunlaşma ile ortaya çıkan belli bir uyarıcıya karşı organizmanın belli ve basit bir davranış gösterme eğilimidir. Genellikle hayat boyu sürüp giden basit uyaran-tepki ilişkisini içerir. Göze gelen ışığın etkisi ile gözbebeğinin daralması gibi (Teber,1982, s.274). Refleks, bir uyarıcıya karşı gösterilen oldukça hızlı ve tutarlı tepkiler olarak da tanımlanabilir. Bu tepki genellikle bilinçsiz ve kontrolsüz bir biçimde yapılır. Tepki uyarıcı var olduğu müddetçe devam etmektedir. Ani bir gürültü neticesinde organizmanın irkilmesi ve sesin kesilmesiyle birlikte irkilmenin de sona ermesi gibi. Refleksler içgüdüye göre daha basit bir tabiata sahiptir. Refleks ertelenebilir ama önlenemez. Buna karşın içgüdü ertelenemez. 

  • : Selçuk, Ziya (2012), Eğitim Psikolojisi, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
Paylaş
Araç çubuğu