psikoseksüel gelişim

Genital Dönem

Psikoseksüel gelişim dönemlerinden genital dönem nedir?

Gizil Dönem

Psikoseksüel gelişim dönemlerinden gizil dönem nedir?

Fallik Dönem

Psikoseksüel gelişim dönemlerinden fallik dönem nedir?

Anal Dönem

Psikoseksüel gelişim dönemlerinden anal dönem nedir?

Oral Dönem

Psikoseksüel gelişim evrelerinden oral dönem nedir?

Araç çubuğu