Toplumsal çözülme nedenleri

 • Sosyal ilişkilerde ve aile yapısında karşılıklı sevgi, saygı, bağlılık ve dayanışmanın zayıflaması.
 • Din, vicdan ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması.
 • Toplumda iş bölümünün, sosyal farklılaşmanın gelişememesi ve örgütlenme yetersizliği.
 • Çoğulcu demokratik yapıya geçilememesi.
 • Birey ve sosyal grupların aynı toplumda yaşadıklarının bilincine varamamaları.
 • Ekonomik istikrarsızlığın rüşvet, yolsuzluk gibi ahlaki sorunlara yol açması ve işsizlik sorununun çözülememesi.
 • Orta sınıfın genişleyememesi, sosyal ve ekonomik tedbirlerle teşvik edilmemesi.
 • İnsan haklarını güvence altına alan bir hukuk devleti anlayışının yerleşememesi.
 • Toplumsal kurumların değişime ayak uyduramaması.
 • :
  • Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve "Sosyolojiye Giriş" Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Diğer Ders Notları (Ömer YILDIRIM), MEB Sosyoloji Ders Kitabı, Açıköğretim Ders Kitabı
Paylaş
Araç çubuğu