Zihinsel Gerilik

Zihinsel işlevlerin ortalamanın altında olması ve buna bağlı olarak çevreye uyum sağlayıcı davranışların eksikliği zihinsel gerilik olarak tanımlanabilir. Bu tanımda yer alan iki ögenin de birlikte varolduğu durumlarda zihinsel gerilikten söz edilebilir. Okul ortamında uyum sorunu olan alt sosyo-ekonomik düzeye mensup çocuklar okul dışında pekala uyumlu olabilirler. 

Zihinsel geriliğin birçok nedeni vardır: Tümörler, enfeksiyonlar, travma, doğum öncesi-sonrası kazalar, metobolizma bozuklukları bunlar arasında sayılabilir. Bu tür çocukların eğitiminde dikkat edilmesi gereken başlıca hususlar şunlardır:

  • Sık sık alıştırma ve tekrar yapılması
  • Uygulama ve yaşantılara dayalı öğretim yapılması
  • Öğretilecek ünitenin küçük basamaklara ayrılması ve her seferinde bir davranışın öğretilmeye çalışılması
  • Ne öğrendikleri hakkında çocuklara sözel tekrarlar yapılması
  • Sürekli pekiştirme yapılması, sürekli ve anında geri bildirim verilmesi
  • : Selçuk, Ziya (2012), Eğitim Psikolojisi, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
Paylaş
Araç çubuğu